359 808 622 info@sb-sokolov.cz

Kostel sv. Antonína z Padovy

Současnost kostela

V roce 2002 proběhla celková rekonstrukce objektu kostela a silně zdevastované Nosticovské hrobky pod klášterním kostelem. Objekt a vnitřní prostor kostela byl přebudován na výstavní a koncertní síň. V rámci citlivé rekonstrukce byli do vnitřních prostor bývalého kostela začleněny obslužné prostoty pro návštěvníky a účinkující. Proběhli restaurátorské práce na zachovalých částech maleb a zbytků oltářů. V čele kostela jsou restaurované varhany z kláštera v Mariánské u Jáchymova, který byl zbořen v roce 1965.

Péčí Městského úřadu v Sokolově byla hrobka uvedena do původního stavu. Rakve opraveny a kosterní pozůstatky pohřbených pietně uloženy. Na úpravě krypty se podílely mimo odborné práce s očištěním, zdokumentováním a opětovným uložením, které provedli MUDr. Rudolf Macháček a MUDr. Tereza Balcerová, firma p. Nemetha a pohřební služba p. Marka. Kryptu slavnostně vykropil představený Bratrů Paduánů Mons. Jiří Paďour. V současnosti je v dobrém stavu. Je však nezbytné velmi dbát na klimatické podmínky v kryptě a proto nelze její prostory zpřístupnit běžným turistickým prohlídkám. Prohlídka hrobky bude umožněna pouze při významných událostech města a pouze pro omezený počet návštěvníků.

Po rekonstrukci převzala správu a dramaturgii výstavní a koncertní síně městská příspěvková organizace Městský dům kultury, který zde pořádal koncerty, výstavy a další společenské akce.

V roce 2008 se správcem unikátních prostor v Kapucínském kostele sv. Antonína z Padovy stala městská společnost Sokolovská bytová, s.r.o. se sídlem v areálu bývalého Kapucínského kláštera, kterého byl kostel nedílnou součástí. Díky společnému správci celého areálu se plně využije celý prostor bývalého kláštera. V současnosti probíhají studie k zpřístupnění čtvercového atria kláštera. Pracovníci společnosti zajišťují pronájem výstavní a koncertní síně k pořádání např. svatebních obřadů, koncertů, recitálů, výstav, besed, výročních setkání, prezentačních aktivit a dalších kulturních a společenských akcí.

Historie kláštera

Kapucínský klášter byl založen v období masového zakládání kapucínských klášterů v Čechách v 17. Století. Řád Kapucínů byl uveden do Čech po roce 1600 a stal se jedním z důležitých článků rekatolizace v protireformačním období. Klášter, stejně jako i další katolické církevní instituce v severozápadní oblasti Čech, měl tvořit jistou přehradu proti šířícímu se protestantismu ze sousedního Saska.

Klášter byl založen na popud majitele panství a kancléře Českého království Jana Hartvika Nostice. Výstavba klášterního komplexu probíhala v letech 1663-1667. V říjnu roku 1667 byl klášter slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Maxmiliánem Rudolfem ze Šlejnic.

Klášter tvoří soubor budov konventu obklopujících čtvercový rajský dvůr s kruhovou studnou. Areálu dominuje stavba klášterního kostela sv. Antonína Paduánského s vysokým raně barokním trojúhelníkovým štítem. Klášter přežil období rušení klášterů za vlády Josefa II. a byl v provozu až do roku 1950, kdy byl zlikvidován za známé akce proti církevním řádům, kterou prováděla tehdejší pověstná státní bezpečnost.

V 50. letech zde byla umístěna Československá armáda a klášter byl značně zdevastován. Klášter ohrozila i postupující těžba dolu Antonín, která zničila část zahrady a kapli sv. Anny z roku 1782. V objektu kláštera působil od roku 1961 Městský podnik bytového hospodářství, nyní Sokolovská bytová s.r.o. Z tohoto důvodů je klášter i kostel dobře stavebně zabezpečen. Kostel sloužil v minulosti jako skladový prostor, v současné době je díky rozsáhlé rekonstrukci přestavěn na výstavní a koncertní síň.

Popis výstavních a koncertních prostor

Hlavní loď o rozměrech 20m x 10m má kolem 200 m2 výstavní plochy. S hlavní lodí sousedí dvě boční kaple s 23 m2 vhodných k umístění menších výstavních děl. K pořádání výtvarných a fotografických výstav je síň vybavena nástěnnými panely na stojanech o celkové kapacitě 60m2 výstavní plochy. Panely lze využít oboustranně.

Pro pořádání divadelních a hudebních představení má koncertní síň maximální kapacitu 300 návštěvníků. Z toho 250 v hlavním sále a 50 na bývalém kůru kostela. Židle pro návštěvníky jsou umístěny volně a mohou se na přání pořadatele vhodně uspořádat.

K dispozici je základní osvětlovací technika a základní ozvučení mluveného slova.

Pro případnou potřebu jsou nad hlavním oltářem umístěny rekonstruované a plně funkční kostelní varhany.

Součástí prostor jsou sociální zařízení pro návštěvníky a odděleně pro účinkující.

Vstup návštěvníků je řešen přes odkládací šatnu. Pro účinkující jsou k dispozici dvě oddělené šatny.

Celá výstavní a koncertní síň a přilehlé obslužné prostory jsou vytápěny. Hlavní loď bývalého kostela je vytápěna unikátním systémem podlahového topení. Díky těmto možnostem je výstavní a koncertní síň plně funkční i v zimních měsících.

Podle požadavků nájemce lze zajistit obslužné služby k jednotlivým akcím.

Cena pronájmu je smluvní a individuálně se tvoří podle doby pronájmu, podle užití a podle využitých služeb zájemce o pronájem.

Kontaktní osoba

Jaroslav Mudra
tel.: 359 808 649
mob.: 731 410 386
e-mail: mudra@sb-sokolov.cz

Havarijní služba

tel.: 359 808 622
mob: 731 410 360

K dispozici 24 hod. denně

Pracovní doba

Po: 7.00-11.00, 12:00-17.00
Út: 7.00-11.00, 12:00-15.00
St: 7.00-11.00, 12:00-17.00
Čt: 7.00-11.00, 12:00-15.00
Pá: pro veřejnost zavřeno
(pouze objednané)

Pokladní hodiny

Po: 8:00-11.00, 12.00-16:30
Út: 8:00-11.00, 12.00-14.00
St: 8:00-11.00, 12.00-16:30
Čt: 8:00-11.00, 12.00-14.00
Pá: ZAVŘENO
(možnost platby kartou)

Máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete poradit?
Neváhejte a kontaktujte nás!