359 808 622 info@sb-sokolov.cz

V poslední době zaznamenáváme častější výskyt tzv. sousedských sporů, souvisejících s neřádným a obtěžujícím chováním některých uživatelů bytů (zejména nájemníků v bytech, jež si jejich vlastníci koupili za účelem jejich dalšího pronájmu), kteří rovněž často využívají služeb, za které neplatí. Ve spolupráci s Městem Sokolov, Policií ČR, Městskou policií Sokolov a advokátní kanceláří jsme ustanovili pracovní skupinu, která se speciálně tímto problémem zabývá. Nabízí pomoc při řešení těchto sporů a samozřejmě hledá cesty, jak jim předcházet. Máme vypracovanou metodiku, jak v takových případech co nejúčinněji a v souladu se zákony postupovat. Jsme připraveni s Vámi konzultovat a řešit všechny situace, které mohou při užívání bytů nastat.

Nabídka je určena všem předsedům SVJ, všem vlastníkům či uživatelům bytů bez ohledu na to, jaká společnost je správcem SVJ nebo bytového družstva.

V případě zájmů nás kontaktujte telefonech 359 808 651 nebo 731 410 379 od pondělí do čtvrtka mezi 7. a 15. hodinou.

Ing. Erik Klimeš, jednatel společnosti Sokolovská bytová s.r.o.