Ode dne 25.5.2020 bude opět Sokolovská bytová s.r.o. otevřena pro veřejnost. Vzhledem k tomu, že stále platí některá omezení v souvislosti s COVID-19, učinila Sokolovská bytová s.r.o. nezbytná opatření a v souvislosti s nimi prosím klienty, aby dodržovali stanovená pravidla:

  • Zvažte nutnost osobní návštěvy, některé záležitosti lze řešit telefonicky či emailem
  • Před návštěvou se nejlépe telefonicky objednejte, vyvarujete se zbytečnému čekání
  • Při vstupu do objektu mějte nasazené ochranné pomůcky (roušku vždy, doporučujeme i rukavice). Použijte desinfekci, která je k dispozici v dávkovačích
  • Dodržujte rozestupy 2 m
  • Hotovostní platby využívejte jen ve výjimečných případech, lze hradit převodem z účtu, poštovní poukázkou
  • Dbejte pokynů personálu

Děkuji
Ing. Erik Klimeš – jednatel společnosti

You have Successfully Subscribed!