359 808 622 info@sb-sokolov.cz

Sdělujeme, že v souvislosti s platnou Obecně závaznou vyhláškou 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci , jejíž účinnost je ode dne 1.1.2022, je za každou fyzickou osobu, která má v nemovité věci bydliště, odváděn Městu Sokolov Poplatek za odkládání komunálního odpadu.

Tento poplatek je tudíž novou položkou uvedenou v samotném ročním vyúčtování studené vody, ostatních služeb, vytápění a TUV za rok 2022, které je v tomto čase rozesíláno nájemcům a vlastníkům bytových jednotek.

Výše poplatku za odkládání komunálního odpadu je rozpočítána podle přihlášeného počtu osob v domácnosti a je uvedena na 2. straně vyúčtování v samostatném odstavci pro vyúčtování místních poplatků. Dále je tento poplatek zúčtován na 1. straně v posledním řádku pod celkovou rekapitulací.