Město Sokolov nabízí  k pronájmu byt I. kategorie,  po celkové rekonstrukci, velikosti  1+2, o celkové výměře  62,28 m2.   V bytové jednotce jsou 2 balkóny a její součástí je i sklepní kóje. Byt se nachází v 5. poschodí věžového domu na sídlišti Michal. Dům je vybaven jedním nákladním a jedním osobním výtahem. V domě je zajištěn příjem TV a internetu přes poskytovatele Wolfnet a UPC, se kterým je nutno uzavřít smlouvu.

Poplatky za bytovou jednotku se skládají z nájemného za byt a zařízení bytu, dále ze záloh na služby (výtah, osvětlení, úklid společných prostor, pevný domovní odpad, studená a teplá voda, teplo).

Přílohou je přihláška do výběru na přidělení městského bytu a potvrzení zaměstnavatele žadatele o byt. Tyto vyplněné dokumenty se odevzdávají v podatelně Městského úřadu Sokolov, nebo vhazují do schránky u hlavního vchodu MÚ Sokolov nejpozději do 2.5.2021.

Přílohy ke stažení:

Přihláška_1745-027

Potvrzení zaměstnavatele