Město Sokolov nabízí k pronájmu byt I. kategorie, po celkové rekonstrukci o velikosti 2+kk s balkonem. Celková výměra bytu je 59,62 m2. Byt se nachází v 1. poschodí.

Přílohami ke stažení jsou „Výzva k podání nabídky“, kde jsou uvedeny základní informace a podmínky k podání žádosti, „Přihláška do výběru na přidělení městského bytu“ a „Potvrzení zaměstnavatele žadatele o byt“ . Přihlášku a potvrzení od zaměstnavatele, vyplněné v souladu s výzvou, odevzdají žadatelé v podatelně Městského úřadu Sokolov, nebo vhazují do schránky u hlavního vchodu MÚ Sokolov nejpozději 22.6.2022. Obálka musí být zalepena a čitelně označena : „NABÍDKA – Jelínkova 1866/33 – NEOTVÍRAT“

Prohlídky proběhnou v termínech 09.06.2022 (10-12 hod) a 13.06.2022 (16-17 hod).

Přílohy ke stažení: