Město Sokolov nabízí k pronájmu byt I. kategorie, po celkové rekonstrukci, velikosti 1+2, o celkové výměře 65,21 m2. Součástí bytu je sklepní kóje. Byt se nachází v 2. poschodí bytového domu na náměstí Budovatelů. Dům je vybaven osobním výtahem. V domě je zajištěn příjem TV a internetu přes poskytovatele Wolfnet a UPC, se kterým je nutno uzavřít smlouvu.

Poplatky za bytovou jednotku se skládají z nájemného za byt a zařízení bytu, dále ze záloh na služby (výtah, osvětlení, úklid společných prostor, pevný domovní odpad, studená a teplá voda, teplo).

Přílohou je přihláška do výběru na přidělení městského bytu a potvrzení zaměstnavatele žadatele o byt. Tyto vyplněné dokumenty se odevzdávají v podatelně Městského úřadu Sokolov, nebo vhazují do schránky u hlavního vchodu MÚ Sokolov nejpozději do 29.9.2021.

Přílohy ke stažení:

Přihláška 1426-6

Potvrzení zaměstnavatele