Město Sokolov nabízí k pronájmu zrekonstruovaný byt I.kategorie, velikosti 1+2 o celkové výměře 62,39 m2. V bytové jednotce je 1 balkón a její součástí je i sklepní kóje. Byt se nachází v 7. poschodí věžového domu v centru města Sokolova. Dům je vybaven 2 osobními výtahy. V domě je zajištěn příjem TV a internetu přes poskytovatele Wolfnet a UPC, se kterým je nutno uzavřít smlouvu.

Poplatky za bytovou jednotku se skládají z nájemného za byt a zařízení bytu, dále ze záloh na služby (výtah, osvětlení, úklid společných prostor, pevný domovní odpad, studená a teplá voda, teplo).

Přílohou je přihláška do výběru na přidělení městského bytu a potvrzení zaměstnavatele žadatele o byt. Tyto vyplněné dokumenty se odevzdávají v podatelně Městského úřadu Sokolov, nebo vhazují do schránky u hlavního vchodu MÚ Sokolov nejpozději do 20.9.2021.

Přílohy ke stažení:

Přihláška 1617-26

Potvrzení zaměstnavatele