Město Sokolov nabízí k pronájmu byt I. kategorie, velikosti 1+1, o celkové výměře 26,80 m2. Byt se nachází ve 2. poschodí, v budově sídla Chráněného bydlení Sokolov, na sídlišti Michal.

Poplatky za bytovou jednotku se skládají z nájemného za byt a zařízení bytu, dále ze záloh na služby (osvětlení, úklid společných prostor, pevný domovní odpad, studená a teplá voda, teplo).

Přílohou je přihláška do výběru na přidělení městského bytu a potvrzení žadatele o byt. Tyto vyplněné dokumenty se odevzdávají v podatelně Městského úřadu Sokolov, nebo vhazují do schránky u hlavního vchodu MÚ Sokolov nejpozději do 8.12.2021.

Přílohy ke stažení:

Přihláška 1696-9

Potvrzení zaměstnavatele