Sokolovská bytová začne v příštích dnech rozesílat vyúčtování tepla za rok 2021. Minulý rok se z pohledu klimatické náročnosti vrátil k dlouhodobému průměru, ze kterého vybočovaly roky 2018, 2019 a 2020, které patřily k historicky nejteplejším. Například v roce 2018 bylo 231 topných dnů, v roce 2021 už jich bylo 274. Z těchto skutečností vyplývá, že za rok 2021 evidujeme větší množství nedoplatků ze záloh než v sezónách předchozích, kdy naopak výrazně převyšovaly přeplatky. To je dáno tím, že zálohy na rok 2021 byly na úrovni předchozích teplotně nadprůměrných let. Rovněž se projevilo uzavírání, omezení či režim home office u podnikatelských provozů i institucí, kde je vidět pokles spotřeby tepla, naproti tomu je pozorovatelný nárůst spotřeby u domácností.

Zvýšené náklady na teplo a teplou vodu za rok 2021 jsou tedy dány hlavně klimatickou náročností sezóny a částečně netypickým průběhem z pohledu výkonu zaměstnání. Loňský růst cen energií na ně neměl žádný vliv. Cena tepelné energie z centrálního zásobování teplem pro lokalitu Sokolov se pro rok 2022 zvedla o 13,85 %, což je oproti jiným zdrojům tepla minimální nárůst, a tak CZT zůstává jednoznačně nejlevnějším a nejspolehlivějším zdrojem tepla.