Vjezdové karty budou vyměňovány v pokladně Sokolovské bytové s.r.o., Komenského 77 (klášter) v termínu od 13.9.2021 do 17.9.2021.

Pokladní hodiny:
od 13.9.2021 do 16.9.2021 (pondělí až čtvrtek) od 8.00 hod do 17.00 hod
17.9.2021 (pátek) od 8.00 hod do 11.00 hod

Při výměně vjezdové karty je nutné předložit starou vjezdovou kartu a platný občanský průkaz, případně prostý výpis z katastru nemovitostí nemá-li zde vlastník trvalé bydliště. Při ztrátě vjezdové i identifikační karty je uplatňován sankční poplatek ve výši 1000 Kč, při jejich poškození nebo odcizení poplatek ve výši 150 Kč (nutno prokázat protokolem PČR). Možnost úhrady i platební kartou.

Vydávání čipových karet se řídí pravidly schválenými Radou města Sokolov platnými od roku 2020.