Vjezdové karty budou vyměňovány v pokladně Sokolovské bytové s.r.o., Komenského 77 (klášter) v termínu od 14.9.2020 do 18.9.2020.

Pokladní hodiny:
od 14.9.2020 do 17.9.2020 (pondělí až čtvrtek) od 8.00 hod do 17.00 hod
18.9.2020 (pátek) od 8.00 hod do 11.00 hod

Při výměně vjezdové karty je nutné předložit starou vjezdovou kartu a platný občanský průkaz, případně prostý výpis z katastru nemovitostí nemá-li zde vlastník trvalé bydliště. Při ztrátě vjezdové i identifikační karty je uplatňován sankční poplatek ve výši 1000 Kč, při jejich poškození nebo odcizení poplatek ve výši 150 Kč (nutno prokázat protokolem PČR).

Vydávání čipových karet se bude řídit pravidly schválenými Radou města Sokolov platnými pro rok 2020.
Nově je zavedena možnost úhrady platební kartou.

Sokolovská bytová s.r.o.
správce závor