Vjezdové karty budou vyměňovány v pokladně Sokolovské bytové s.r.o., Komenského 77 (klášter) v termínu od 18.9.2023 do 22.9.2023.

Pokladní hodiny:
od 18.9.2023 do 21.9.2023 (pondělí až čtvrtek) od 8.00 hod do 17.00 hod
22.9.2023 (pátek) od 8.00 hod do 11.00 hod

Při výměně vjezdové karty je nutné předložit starou vjezdovou kartu a platný občanský průkaz, případně prostý výpis z katastru nemovitostí nemá-li zde vlastník trvalé bydliště. Při ztrátě vjezdové i identifikační karty je uplatňován sankční poplatek ve výši 1000 Kč, při jejich poškození nebo odcizení poplatek ve výši 150 Kč (nutno prokázat protokolem PČR). Možnost úhrady i platební kartou.

Vydávání čipových karet se řídí pravidly schválenými Radou města Sokolov platnými od roku 2020.

Sokolovská bytová s.r.o.
správce závor